”Beslutet rimmar illa med den energipolitiska ramöverenskommelsen”

Beslutet om Blekinge Offshore är negativt och sänder fel signaler, menar Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi.

Med beslutet ska regeringen gå emot Mark och Miljööverdomstolen som menade att Försvarsmakten och vindkraften kan samexistera.

”Jag är mycket besviken över regeringens beslut”, skriver Charlotte Unger, och lyfter även att beslutet rimmar illa med den energipolitiska ramöverenskommelsen om att nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och regeringens ambition om ett ledarskap i Europa för klimatet och det förnybara.

Om målet om 100 procent förnybart elsystem ska kunna nås, menar Unger att tillståndsprocessen måste bli snabbare, mer förutsägbar och möjliggöra att vindkraft kan byggas i goda vindlägen.