Två nya projekt i Jordanien

Ministeriet för energi i Jordanien har lyft intresset för en auktion för två stycken vindkraftsprojekt på 50 megawatt vardera.

Nästa steg i processen blir att teckna ett kraftköpeavtal på 20 – 25 år.

En tidigare auktion blev stoppad på grund av dåligt elnät. Men nu pågår upprustning av nätet som väntas bli klart till 2018.