Regeringen: Ingen vindkraft i Hanöbukten

Regeringen har nyligen fattat beslut om flera vindkraftsärenden, bland dem den planerade gruppstationen för vindkraft i Hanöbukten. Området ses som ett strategiskt viktigt övningsområde för Försvarsmakten och regeringen har kommit fram till att det i detta fall inte går att kombinera de planerade vindkraftverken med Försvarsmaktens verksamhet, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.Dock beslutade regeringen samtidigt att släppa fram 35 vindkraftverk i Nässjö kommun.

– Riksdagen har tydliggjort att Sveriges försvarsambitioner ska öka. Då behöver försvaret kunna öva. Hanöbukten är ett av de strategiskt mest viktiga försvarsområden Sverige har. Regeringen har prövat detta ärende noga och kommit fram till att det i detta fall inte går att kombinera försvarsverksamheten med vindkraftverken, säger miljöminister Karolina Skog.

– Sverige ska på sikt ha 100 procent förnybar elproduktion, den målsättningen kvarstår. Vindkraften spelar en viktig roll i den omställningen, säger miljöminister Karolina Skog.