Solkraften går om vindkraften

På grund av fallande priser på solpaneler har nu solkraften blivit billigare än vindkraften, skriver Bloomberg New Energy i deras senaste klimatrapport: "Climatescope". I praktiken ska det betyda att nya solpanelsprojekt blir billigare att bygga än nya vindkraftsparker.

Rapporten ska även lyfta fram en teori om att installerad solkapacitet ska toppa installerad vindkraftskapacitet under 2016. De förutspådda siffrorna hamnar på 70 gigawatt för solkraft, vilket ska vara 11 gigawatt mer än vindkraften, skriver Windpower Monthly.