Industrin kraftsamlar med AsiaWEA

Tillsammans har olika intressenter i Asien skapat en vindkraftorganisation: AsiaWEA. Detta för att kunna täcka både land- samt havsbaserad vindkraft i Asien-Stillahavsområdet.

Organisationen har inrättats av flera industriledare från vindenergisektorn i Asien.  Syftet med AsiaWEA är att samordna internationell policy, kommunikation, forskning och analys samt att tillhandahålla tjänster för att stödja medlemmarnas krav och behov för utveckling.