JDR vinner leveransavtal för offshore projekt

JDR, leverantör av sjökablar, har vunnit ett leveransavtal för vindkraftsprojektet European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC), utanför kusten vid Aberdeen, Skottland.

JDR ska leverera totalt omkring 20 kilometer sjökabel till projektet.

Projektet, på elva turbiner, planeras tas i drift 2018.