Eon investerar i brittiskt företag

Eon investerar i ett brittiskt start-up företag som använder sig av en teknik vilken liknar tekniken som används när man flyger med en drake, eller vindsurfar.

Det är genom ”seglen” som Kite Power Solutions (KPS) sedan fångar upp vinden (på 450 meters höjd) och omvandlar den till energi. Företaget har lyckats erhålla finansiering från bland annat Eon men också Schlumberger och Royal Dutch Shell.