Envision förvärvar från Velocita

Envision Energy har förvärvat Velocita Energy Developments franska landbaserade vindkraftsportfolio. Vilken bland annat omfattar omkring 500 megawatt under konstruktion.

Projekten är främst lokaliserade i nordöstra Frankrike, samtliga i olika faser av byggprocessen.