Samråd utan alla parter närvarande

Svenska Vindbolaget AB ansökte tidigare om att bygga tre vindkraftsparker: Kråktorpet, Nötåsen och Jenåsen i Sundsvalls kommun i Jämtland, skriver Sameradion och SVT Sápmi.

Samråd genomfördes, med tydligen inte med alla berörda parter. Jijnjevaerie sameby blev kallad till samråd. Men inte Ohredahke sameby, trots att bygget kan komma påverka Ohredahkes vinterbetesmarker.

- Det känns för jävligt rent ut sagt, säger Per Mikael Åhrén, ordförande i Ohredahke sameby till Sameradion och SVT Sápmi. Vi har inte blivit hörda i den här saken, man har hört en annan sameby. Då har dom helt frankt sålt ut våra vinterbeten, så att säga.

Marianne Persson, ordförande för Jijnjevaeries berättar att de blev kallade till samråd, men endast för två parker.

- Det var ju märkligt. Det ser ut som om att vi har haft samråd om tre parker, men i mina mötes anteckningar gäller det två parker. Det som är uppskrivet är Kråktorpet och Nötåsen, det var det vi samrådde om, säger Marianne Persson till Sameradion och SVT Sápmi.

Ohredahke har nu överklagat detta till mark- och miljödomstolen.