Gram & Juhl expanderar i Europa

Gram & Juhl, vilka specialiserar sig på system för övervakning av vindkraftsturbiner meddelar att de, genom sina expansionsplaner, nu öppnar upp ett nytt kontor i Tyskland.

Valet är strategiskt och syftar till att stärka företagets position på den europeiska marknaden, samt att Tyskland ligger bra till i fråga om vindkraft och dess utvecklingspotential.

Företagets expert Zabihullah Alefi kommer att leda personalen i Tyskland.