Militär oro kring vindpark i Hanöbukten

Tidigare marinofficer Bo Wranker har anlitats av Blekinge Offshore för att ta fram en rapport kring huruvida en vindpark skulle påverka militära och säkerhetspolitiska intressen, skriver P4 Blekinge.

Försvarsmaktens främsta oro ska vara den planerade vindkraftsparken i Hanöbukten som kan bli världens största vid driftsättning mellan 500 och 700 vindkraftverk.

Rapporten ska visa på befogad oro, men att det sedan ska vara möjligt att samordna både vindkraft och militär.

– Oron är berättigad. Försvarsmakten har inte fel att det kommer att skapa problem. Men det jag kommer till är att vi själva måste lära oss att uppträda i den här typen av miljöer och det går att anpassa övningar, säger Bo Wranker till P4 Blekinge.