Globala marknaden för turbinväxellådor 2020

Enligt en ny rapport från Research & Markets väntas den globala marknaden för turbinväxellådor öka med tre procent årligen från 2016 till 2020.

Rapporten bygger på siffror från försäljningsomsättningen för att kunna räkna ut marknadens omfattning.

Rapporten pekar på en ökande trend där ett stort fokus har riktats mot proaktiva åtgärder snarare än reaktiv service. Växellådorna rustas med sensorer, sonder och filter för en säkrare övervakning av systemet, bland annat för att se över egenskaperna hos växellådsoljan: såsom temperatur, viskositet, möjliga föroreningar med mera.

Då växellådan är en av de mest kritiska komponenterna i vindkraftturbinen ställs höga krav på dess tillförlitlighet. Enligt Research & Markets ska uppmärksamheten kring detta ha ökat under den senaste tiden. Hårdare krav samt en ökad livslängd pekas ut i rapporten som anledningarna till marknadens framtida expansion.