Grönt ljus för vindpark Murra Warra

Delstatsregeringen i Victoria, Australien har nu gett grönt ljus för det planerade vindkraftsprojektet Murra Warra på 420 megawatt.

Utvecklare är Renewable Energy Systems.

Parken omfattar 116 turbiner och kommer vid drift kunna försörja 250 000 hushåll med el.