Hästhalla köps upp av fond inom Allianz Global Investors

Eolus avyttrar sin vindpark Hästhalla till en fond inom Allianz Global Investors (AllianzGI) för en köpesumma om 63 miljoner kronor (6,5 miljoner euro).

Hästhalla består av fyra vindkraftverk från Enercon som togs i drift under 2012. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning.