Europeiska kommissionen: Clean Energy for all Europeans

Den Europeiska kommissionen ska ha publicerat en rapport om föreslagna tillvägagångssätt vilka behövs för att nå förnybara energimål till 2030 - Clean Energy for all Europeans. Men Windpower Monthly menar att förslagen missar på att förse en tydlig styrning kring hur det hela ska gå till.

Ett av de största problemen, ska enligt Windpower Monthly vara att målen inte inkluderar individuellt nationellt bindande mål. Utan ansvaret, att nå upp till minst 27 procent av förnybar energi till 2030, ligger alltså på en EU-nivå, inte på medlemsstaterna.

Frågan är då vad som kommer att få medlemsländer som fortfarande är väldigt beroende av kol och kärnkraft, att göra sin del för att nå energimålen? Målet på 27 procent är också lägre än Europaparlamentets mål på 30 procent.

Det är inte heller tydligt vad som kommer att hända som åtgärd om målen inte kan nås till 2030. Europeiska kommissionen meddelade att nationellt bindande mål inte är ett alternativ då det inte fick stöd på grund av politiska meningsskiljaktigheter.