Turbiner på väg till White Rock

De första turbinerna har skeppats iväg till vindkraftsprojektet White Rock i Australien.

Parken ägs av Goldwind Australia och omfattar en kapacitet på 175 megawatt.

Sammanlagt väntas tio stycken leveranser för att få allt på plats till projektet.

Väl i drift ska parken, med sina 70 turbiner, kunna försörja 75 000 hushåll med el.