NTPC får grönt ljus för vindkraftsprojekt

NTPC har nu fått grönt ljus för att sätta igång med sitt vindkraftsprojekt i Rojmal, Gujarat, Indien.

Vindkraftsprojektet är en del av företagets arbete att tillhandahålla cirka 11 procent av den planerade kapacitetsutbyggnaden (på 128 gigawatt) från förnybara energikällor, till 2032.