Egypten öppnar upp för 200 megawatt

Egypten öppnar upp för en auktion på 200 megawatt av vindkraftskapacitet. Auktionen gäller då området kring Suezkanalen och kommer att lanseras i mitten av 2017.

Projektet som helhet väntas kosta 3,4 miljarder kronor (343 miljoner euro).

Finansieringen ska komma från olika europeiska donatorer, skriver Windpower Monthly.