Chile satsar på vindkraft

Chile öppnar upp för auktion, där nästan 8 000 hektar land finns till förfogande för vindkraft.

Det är tänkt att upp till en kapacitet om 400 megawatt ska kunna utvecklas på området.

Lägsta budet måste ligga på 100 megawatt.

I slutet av oktober ska 932 megawatt av vindkraft och 874 megawatt av solkraft ha försett Chiles elnät med el, skriver See News Renewables.