Vindkraftens betydelse kan ställas mot rennäring och miljö

Forskare vid Luleå tekniska universitet har gått igenom 20 domar från miljödomstolarna och miljööverdomstolen där resultatet ska ha visat på att miljödomstolarna ska ha anpassat sig till vindkraftens ökade politiska stöd, skriver P4 Norrbotten.

Bland domarna fanns en som sägs varit vägledande och visar på att vindkraftens betydelse kan börja vägas mot andra intressen som rennäring och miljö, när det kommer till en hållbar utveckling kring vindkraftsetableringar.

– Och det hade man inte alls gjort innan, för vi har även tittat på fall från 90-talet och framåt. Och när man började lyfta in vindkraftens positiva miljöeffekter kan man säga att då vann plötsligt vindkraften. Tidigare så krävdes väldigt mycket för att man skulle få etablera vindkraft, säger Maria Pettersson som är docent i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet till P4 Norrbotten.