Ökad effektivitet med mätningar från drönare

Genom att använda sig av drönare har forskare från Swiss Federal Institute of Technology Zurich kommit på att det är möjligt att få in precis mätdata från uttänkta platser för vindkraftsparker. Mätningarna kan i sin tur underlätta både placering och planering av vindkraftsprojekt.

Forskarna föreslår alltså att man ska utrusta drönare med ett flertal sensorer som i sin tur kan samla in mer precis fältdata i komplexa förhållanden och terränger. Något som också kommer att underlätta den kommande expansionen av förnybara energikällor, däribland vindkraft som ibland kan träffa på komplikationer efter installation av turbiner då kanske vissa faktorer kring vindläge eller terräng dyker upp senare.

Nyckeln i systemet ska vara en sju-sensors-, snabbrespons-, aerodynamisk sond som används för att ta upp tidsupplösta vindmätningar. Sonden är baserad på en mätteknik som används i konventionella kraftverk, som har utvecklats under de senaste 20 åren på Swiss Federal Institute of Technology Zurich.

 

Läs mer om rapporten här.