"Wind Energy Foundation Market Analysis 2024"

Enligt en ny rapport från Grand View Research, ”Wind Energy Foundation Market Analysis By Location {Offshore By Type (Mono-Pile, Jacket-Pile, Gravity, Suction, And Tripod), Onshore By Type (Raft, Pile, And Well Foundation)}, By Region (North America, Europe, Asia Pacific) And Segment Forecasts From 2013 To 2024”, beräknas marknaden vara värd omkring (2 224 miljarder kronor) 241, 14 miljarder dollar till 2024.

Enligt rapporten finns en ökad oro över minskande oljeresurser som ska ha resulterat i och påverkat en växande efterfrågan på förnybar energi. En ökande global befolkning och industrialiseringen är två avgörande faktorer som har blivit viktiga för att vända energimixen mer mot icke-konventionella resurser.

Just vindkraft ska ha fått ett starkt fäste, delvis på grund av minskande kostnader i takt med en ökad kapacitetsutveckling. Ökad forskning och utveckling har också hjälpt till att skapa en mer gynnsam vindkraftsmarknad. För att inte heller glömma ett ökat behov av utbyggnation av elnätet, något som både påverkar industrin och samhället.

Grand View Research lyfter också starka initiativ och subventioner för utveckling av förnybar energi, som de anser väntas bli avgörande faktorer för tillväxt i branschen under prognosperioden.