Nordex tidigare förvärv bär frukt

Nordex har nu börjat märka av effekterna av sitt förvärv av Acciona Windpower, skriver Windpower Monthly.

Både vinst och orderantal ska ha ökat de första nio månaderna av 2016.

Vinster före skatt omfattar 1,9 miljarder kronor (203 miljoner euro). 47 procent mer jämfört med samma period 2015.

Orderantalet ökade med sammanlagt 10 procent jämfört med föregående år.