VBMS vinner avtal för havsbaserad vindkraft

VBMS, ett dotterbolag till Boskalis har vunnit ett leveranskontrakt gällande de havsbaserade vindkraftsparkerna Borssele 1 och 2.

Kund är TenneT som har lagt en order hos VBMS om två exportkablar (på 61 kilometer vardera) som ska ansluta de två havsbaserade vindkraftsparkerna till TenneTs landbaserade nät i Nederländerna.

Avtalet omfattar en köpeskilling om 701 miljoner kronor (70 miljoner euro).

Allt som allt omfattar hela projektet med att ansluta fyra stycken parker, Borssele offshore wind area i Nordsjön. Två kopplingar a la 700 megawatt ska genomföras, en vid namn Alpha för Borssele 1 och 2, samt en vid namn Beta för Borssele 3 och 4.