Ett bättre tredje kvartal för Pattern Energy

Pattern Energy Group meddelar ett resultat som visar på en högre vinst jämfört med samma period förra året.

Tredje kvartalet 2016 visar på en ökning av två procent.

Enligt företaget ska de ha avyttrat 1 472300 megawattimmar av el, jämfört med föregående period då siffran låg på 1 260385 megawattimmar.