Mainstream utvecklar projekt i Vietnam

Mainstream har vunnit ett avtal gällande ett vindkraftsprojekt i Vietnam.

Projektet, Phu Cuong, omfattar en kapacitet på 800 megawatt och ägs av lokala utvecklare.

Investeringen väntas omfatta 18 miljarder kronor (två miljarder dollar). Första fasen på 150-200 megawatt hoppas nå full finansiering i slutet av 2018.

Projketet ska vara det första som Mainstream och General Electric Financial Services arbetar med tillsammans.