”Vindkraften och försvaret kan samexistera”

Svensk Vindenergi har kommenterat en artikel i SvD, ”Försvarets varning: Vindkraften måste stoppas” (2016-11-03). Där Jonas Gummesson skriver att försvarets generaldirektör Peter Sandwall anser att vindkraften påverkar militären negativt. Dock är detta en åsikt som inte förvånar, skriver Tomas Hallberg, Tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi.

Han lyfter fram regeringens ambition om att bli den första fossilfria välfärdsstaten och hur Försvarsmakten inte medverkar till detta, att de till och med har sedan 2010 motarbetat vindkraftsetablering på alla upptänkliga sätt.

Som en lösning på problemet skriver Tomas Hallberg att Svensk Vindenergi och vindkraftsföretagen gärna deltar i utökad dialog med Försvarsmakten, i syfte att nå ett 100 procent förnybart Sverige. 

Läs mer om kommentarerna här.