Mindre fokus på vind- och solkraft

Den Europeiska kommissionen håller på att förbereda ändringar i deras förnybara energidirektiv (Renewable Energy Directive) där syftet är att lägga mindre krut på att få in mer vind- och solkraft in i elsystemet, skriver Windpower Engineering Development.

Tidigare fokus på att få in mer el från förnybara energikällor snarare än från koleldade verk och kärnkraftsel kan alltså minska.

Milan Nitzschke vd för EU ProSun, som är ett initiativ för att främja solkraftsindistrin, uttrycker sin oror för de framtida planerna, till Windpower Engineering Development. Han menar att de tidigare planerna, som annars kallas ” priority dispatch”, är en av de nödvändiga hörnpelarna i energirevolutionen.

Windpower Engineering Development skriver att Europa redan ligger efter i fråga om de planerade energimålen.