30 procent förnybart till 2030

Regeringen i Alberta, Kanada har satt ett energimål på 30 procent förnybart i energiförsörjningen till 2030. Planen är också att lagstadga målet.

En process kommer att stakas ut och lanseras tidig 2017 där bland annat en auktion för 400 megawatt förnybar energi kommer att hållas. Målsättningen är att dessa projekt ska tas drift 2019.

Auktionen om 400 megawatt är den första i en serie av auktioner som tillsammans ska hjälpa till att nå en installerad kapacitet av förnybar energi på fem gigawatt.