33 vindkraftverk i Ljusvattnet överklagas

33 planerade vindkraftverk i Ljusvattnet, Skellefteå kommun har fått grönt ljus. Men nu överklagar Malå sameby det godkännande som FB byggkonsult fick, skriver Sameradion och SVT Sápmi.

Anledningen till överklagan är att verken kommer att skada renskötseln, menar bland annat Svenska samernas riksförbunds förbundsjurist Jenny Wik Karlsson.

– Det går ju en flyttled kloss i kloss med de här vindkraftparkerna. Försvinner den så försvinner ju hela området och funktionen och också betesområdet i sin helhet, säger Jenny till Sameradion och SVT Sápmi.

Det är inte bara självaste förlusten av området som påverkas, enligt Jenny och Malå sameby. Utan djurhälsa, renskötarnas arbetsmiljö, flyttleder och betesmarker påverkas också om en vindkraftpark etableras.