Vindkraftsprojektet Gori fullt finansierad

Vindkraftsprojektet Gori lokaliserad i Georgien har nått full finansiering.

Parken omfattar en kapacitet på 20,7 megawatt och kommer att bestå av totalt sex turbiner från Vestas typ V117 på 3,45 megawatt vardera.

Investeringen omfattar en summa om 304 miljoner kronor (34 miljoner dollar).

Full drift väntas i slutet av 2016.