WindEurope uppmanar Sverige att ändra riktning

WindEuropes vd Giles Dickson riktade en uppmaning om att ”tänka om”, till de svenska politikerna i Energikommissionen under Vind 2016, skriver Svensk Vindenergi.

Vd:n menar att om den förnybara produktionen ska öka med 18 terawattimmar till 2030 måste det nuvarande stödsystemet ändras. Speciellt då överenskommelsen kring ett gemensamt elcertifikatsystem mellan Sverige och Norge präglas av överutbud och mycket låga priser.

Han trycker också på att Sverige borde satsa mer på auktioner för havsbaserad vindkraft, som fler länder i Europa gör.