Southern Power förvärvar del av Wake Wind

Southern Power, ett dotterbolag till Southern Co, meddelade att de har förvärvat en majoritet av vindkraftsprojektet Wake Wind Energy Center.

Projektet, som nådde nyligen full drift, omfattar en kapacitet på 257 megawatt och utvecklas av Invenergy Wind LLC som äger resterande av projektet.

Projektets 150 turbiner kommer från General Electric Renewable Energy.