Assel Valley är nu i drift

Falck Renewables har nu satt igång deras vindkraftsprojekt Assel Valley i Skottland.

Vindkraftsparken (som är företagets nionde i norr) omfattar en kapacitet på 25 megawatt som fördelar sig över tio turbiner typ N90/2500.

Parken ska kunna generera tillräckligt med el för att kunna försörja 20 500 hushåll.

Falck har nu totalt en installerad kapacitet i Skottland på 307 megawatt.