Vindkraft toppar listan 2015

Under 2015 var det vindkraften som stod för den största andelen ny förnybar el globalt, skriver Sun & Wind Energy, jämfört med annan teknologi.

Den installerade kapaciteten ökade med 14 procent jämfört med 2014, totalt en kapacitet på 63 gigawatt.

Slutsiffran globalt ska hamnat på 433 gigawatt.

Kina håller kvar sin position som den största vindkraftsmarknaden i världen, trots problem med flaskhalsar och undermåliga elnät. På en regional nivå är det Asien som tar plats som den största marknaden, med länder som Indien i framkant.

Levererade mest ny el