Vind 2016 är igång

Idag öppnar den årliga konferensen Vind med temat ”Från inställning till omställning”. I år kommer konferensen, som anordnas av Svensk Vindenergi, sätta fokus på Sverige.

Ett handelskraftigt fokus lägger en röd tråd över hela programmet, där allt från politiska initiativ och ekonomiska incitament tas upp.

Branschens företrädare, akademiker, politiker med flera diskuterar hur omställningen ska fungera.

Stora förnybarhetspriset delas ut under middagen den 26 oktober. Bland tidigare pristagare finns Google, IKEA, Tesla, Audi, och Polarbröd. Priset delas årligen ut till företag som genom betydande insatser visat vägen i omställningen av energisystemet.

Vind 2016, i samarbete med: OX2, Nordisk Vindkraft, Vasa Vind, Axpo, Neas Energy och SgurrEnergy.

Här kan du läsa mer om programmet.