Eon igång med Radford’s Run

Eon har påbörjat konstruktionen av vindkraftsparken Radford’s Run i Illinois.

Investeringarna omfattar uppemot 4,4 miljarder kronor (500 miljoner dollar).

Projektet är Eons tredje i staten och tros kunna bli när väl i drift den näst största i området.

139 turbiner ska på plats, för att försörja 90 000 hushåll med el.