Duke Energy satsar på förnybar energiförsörjning

Duke Energy Carolinas (DEC) har lanserat en förfrågan om totalt 750 000 megawattimmar för området i North Carolina.

Enligt företaget ska förfrågan leda till att de har en möjlighet att generera 12,5 procent av deras detaljhandelsförsäljning i staten genom program för förnybar energi eller energieffektivitetsprogram till 2021.

Förfrågan ska vara öppen mot projekt inom vindkraft, solkraft, biomassa, gas och andra förnybara energikällor.