Nytt vindkraftsprojekt i New York

Avangrid Renewables är intresserade av att bygga ett vindkraftsprojekt i Oswego County, New York. Två stycken meteorologitorn har installerats på plats för att undersöka potentialen.  

Utvecklaren planerar även att involvera boende i närområdet genom att starta upp ett Public Involvement Program Plan för projektet.

Planen är att installera totalt sex stycken meteorologitorn för att kunna mäta av området. Vinddata kommer att samlas in under några år innan andra beslut tas.