Samarbete kring avlägsna elnät

TechnoCentre eolien (TCE) och Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) har tecknat ett samarbetsavtal för att stödja energiomställnignen som pågår på Magdalen Islands, samt hur man kan få in förnybara energikällor i mikronät.

Utmaningen ligger i att arbeta med elnät som är relativt avlägsna och långt bort från urbana områden.

Samarbetet syftar till att öka teknologisk expertis inom förnybara energier, specifikt vind och solkraft samt batterilagring.