”Bra för Sverige, bra för Europa. Bra för världen.”

Sverige har nyligen bekräftat Parisavtalet, ett av totalt 195 länder som enades om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader, skriver Svensk Vindenergi.

För tillfället ska 77 parter godkänt avtalet, motsvarande 60 procent av de totala globala utsläppen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Avtalet är ratificerat av så många länder att det träder i kraft den 4 november.

”Nu gäller det att leva upp till avtalet. Det finns mycket att göra och det måste göras fort. Alla behöver kavla upp ärmarna och inleda arbetet med att minska utsläppen, ställa om till förnybar energi och anpassa samhällen till ett förändrat klimat”, kommenterar Svensk Vindenergi.

”Vindkraftsbranschen är redo. Med rätt förutsättningar kan vi öka den förnybara produktionen så att Sverige kan exportera både hållbara energiteknologier och förnybar el. Vi kan bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. Bra för Sverige, bra för Europa. Bra för världen!”