Trianel förvärvar Uckley-Nord

Trianel har nyligen förvärvat det tyska vindkraftsprojektet Uckley-Nord på 33 megawatt från ABO Wind.

Vindkraftsprojektet består av tio stycken turbiner från Nordex typ N131/3300 och togs i drift i september 2016.

Förvärvet är en del av företagets mål att äga landbaserad vindkraft (tillsammans med solkraftsprojekt) på en kapacitet om 275 megawatt till 2018.