FTI Consulting ändrar kortsiktig prognos

Marknadsanalytiker FTI Consulting meddelar att de ändrat sina siffror angående deras kortsiktiga prognos för vindkraftsinstallationer till 2020, skriver Windpower Monthly.

Mellan 2016 – 2020 tror FTI att 306 gigawatt av ny vindkraftskapacitet kommer att installeras – en uppgradering från deras tidigare prognos.

Men prognosen kring väntade installationer över perioden 2021-2025 har sänks till 4,8 procent, motsvarande 315 gigawatt. Vilket leder till att deras prognos över de kommande tio åren hamnar på 620 gigawatt, 1,1 procent mindre from deras tidigare prognos.

Några av anledningarna till deras reducerade siffror ska bland annat vara ändrad energipolitik, som i Polen, USA, Brasilien och på grund av Brexit.