EnBW slutför köp av Connected Wind Services

Den tyska energikoncernen Energie Baden-Württemberg AG har nu slutgiltigt genomfört förvärvet av serviceföretaget CWS – Connected Wind Services A/S.

Avtalet som ingicks den 3 augusti har nu slutgiltigt trätt i kraft juridiskt.

Tillsammans ska företaget förse marknaden med service och underhåll av vindkraftverk internationellt.