Omprövat beslut om projekt i Skellefteå

Beslutet om vindkraftsparken väster om Ljusvattnet i Skellefteå kommun har omprövats av länsstyrelsen, skriver Sameradion och SVT Sápmi.

Grunden till detta ska vara att länsstyrelsen bifogat fel karta till beslutet. Originalplatsen för parken var mindre än väntat och leder till att antalet turbiner får minska från 39 till 33.

Exploatör är FB byggkonsult.