Ny studie kring dödsfall av fåglar

Att vindkraft kan vara orsaken till död av lokala fågelarter, som kungsörnar, har tagits upp förut. Men forskare har fått fram information från en studie som ska visa att en del av de fåglar som dör vid vindkraftverk kommer långt ifrån platsen, skriver Science Daily.  

Forskare från Purdue University och the U.S. Geological Survey ska ha funnit genom en undersökning av Altamont Pass Wind Resource Area i norra Kalifornien, att en del av fåglarna kan ha kommit mil därifrån.

Resultatet kan visa på ett nytt problem då just kungsörnar är en av de arter som har högt bevaringsfokus, enligt målen från U.S. Fish and Wildlife Service.

David Nelson från University of Maryland Center for Environmental Science har genom hans tester av fåglarnas fjädrar märkt att 75 procent av de 62 fåglar som var med i studien kom från närområdet, medan 25 procent troligen kom utifrån.

Vindkraftsprojekt kan ansöka om tillstånd som ger fripass för ett antal ofrivilliga dödsfall, skriver Science Daily. Men blir antalet för stort finns risk att företaget kan bli bötfällda.