Inox Wind vinner avtal på 350 megawatt

Inox Wind har tecknat ett avtal gällande ett vindkraftsprojekt i Indien.

Avtalet omfattar leverans och installation av vindkraftsturbiner på totalt 350 megawatt.

Projektet sträcker sig från Gujarat, Andhra Pradesh och Karnataka. Driftsättning planeras mars 2017.