Central Eolica Santa Monica har tagits i drift

Brasilianska Engie Brasil Energia SA meddelade att de har driftsatt sin park i Ceara, vid namn Central Eolica Santa Monica.

Parken omfattar en kapacitet på 18,9 megawatt och består av sju vindkraftsturbiner. Den är en del av ett större vindkraftskomplex på 97,2 megawatt - Santa Monica wind complex.

Tre till parker tillhör storprojektet och väntas tas i drift mellan oktober 2016 och mars 2017.