”Ekonomin styr vindkraftsutvecklingen”

27 – 29 september pågår WindEuropes toppmöte i Hamburg. På plats finns bland andra vd för Nordex, Lars Bondo Krogsgaard, som under en paneldiskussion uttryckte sig om vindkraftsmarknadens drivkraft, skriver Windpower Monthly.

Enligt Krogsgaard ska ekonomin ha tagit över från politiken när det kommer till att driva på förändring inom den förnybara energisektorn och utöka global kapacitet.

Som ett exempel på sin tes tar vd:n upp Nordex förvärv av Acciona Wind Power.

Enel Green Powers vd Francesco Venturini var också på plats och inne på samma spår som Krogsgaard. Han nämnde i diskussionen man måste anpassa hastigheten på beslutsfattandet med hastigheten i branschen.