WindEurope vill öka energimålen till 2030

WindEurope meddelar i rapporten ”Making Transition Work”, att EU borde öka på energimålen till 2030 till minst 30 procent. Detta för att möta andra regioner som har en stark förnybar energiutveckling, skriver Sun & Wind energy.

Förutom en ökning anser branschorganisationen att EU också borde satsa mer på innovation för att minska produktionskostnader och på ett bättre sätt kunna integrera förnybara energikällor i energisystemet.

Två orosmoment ska vara grunden till WindEuropes rapport. Ena är att 70 länder utanför Europa har satsat hårt på att anpassa sig efter det nya klimatavtalet. Den andra anledningen är att ett ostadigt regelverk har påverkat den europeiska marknaden – i länder som Italien, Portugal och Spanien har antalet nya installationer minskat.

Organisationen vill att investeringsklimatet ska gynnas genom en politisk kontinuitet på nationell nivå – på så sätt kan alla länder vara en del av utvecklingen.